καλός καὶ ἀγαθός

Pubblicato il da ipharra.over-blog.it

Da: LABORATORIO POLITICO FORZA UOMO

                             bello-e-buono.jpg

                             nota-dal-greco.jpg

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post